Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 11. 1980)


Problém č. 284

Jean Marc Loustau

Le Journal de Genéve 1976

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kd6 Dc5 Vg6 Sh4 (4 kamene), čierny Kf8 Vb7 Ve3 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 279 vyhrávajú: Ladislav Matoňák z Popradu, Ľubomír Ridzoň z Michalovej, okr. Banská Bystrica a Ivan Vencel z Turian nad Váhom.

Riešenie problému č. 281 (Petrović a Speckmann): 1.Sc6 hrozí 2.Jd6+ Ke5 3.Df6 mat, 1...Sh8 2.Sd7+ Ke5 3.Dd4 mat. Obrana 1...Sh8 je iste zaujímavá: vzhľadom na hrozbu ide o antikritický ťah (jeho obranným motívom je znemožnenie prerušenia kráľom ťahom cez priesečník e5, vzhľadom na pokračovanie 2.Sd7+ o ťah kritický (škodlivým motívom je umožnenie prerušenia ťahom cez priesečník e5). Je to však idea veľmi stará, mnoho razy spracovaná a preto "nevhodná" pre Album FIDE, i keď autori na jej realizáciu spotrebovali minimum materiálu.

A do tretice ešte jedna miniatúrna trojťažka, ktorá sa dostala do Albumu FIDE 1974–1976, hoci sa tam dostať nemala. Málo známy francúzsky autor sa v nej odvážil na nekonvenčnú, ale v podstate primitívnu forsírovanú dvojvariantovú kombináciu, ktorej negatívnou črtou je aj symetria. Pre začínajúcich šachových skladateľov je to názorný príklad, ako sa úlohy robiť nemajú.


Vzad <<  >> Vpred