Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18. 11. 1980)


Problém č. 285

Ivan Jarolín

Pochvalná zmienka

Pravda 1973–1974

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh8 Df2 Vg7 Sc7 Ja6 Jg6 Pe4 e5 (8), č. Ke6 Da3 Va5 Vf1 Sg8 Jd5 Pb5 d7 h7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 282 (Brabec): Zvodnosť 1.Da1? hrozí 2.D:d4 mat, 1...c3, Sc5, Je3, f5 2.Sd3, J:c5, Jf2, Jg5 mat, 1...Jf3!, riešenie 1.Da5 hrozí 2.D:d5 mat s tými istými štyrmi variantmi, ale cyklicky zamenenými obrannými motívmi (zaclonenie hrozbového kameňa, odclonenie). Rozhodca súťaže SÚV ČSZTV a zrejme aj rozhodcovia Albumu FIDE ocenili dokonalú čistotu motivácie.

Svoj prvý bod do albumovej tabuľky získal Bratislavčan Ivan Jarolín (nar. 31. 3. 1954), v čase zloženia tohto problému ešte študent, teraz už inžinier na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Zmenilo sa však jeho zamestnanie, ale aj záľuby v rámci kompozičného šachu: v súčasnosti sa venuje takmer výlučne využívaniu elektronických počítačov na riešenie šachových problémov. Najmä jeho zásluhou už nemajú naši skladatelia starosti o korektnosť dvojťažiek, ani pomocných matov druhým ťahom – a dúfajú, že tento sortiment sa časom ešte rozšíri...


Vzad <<  >> Vpred