Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 12. 1980)


Problém č. 288

Ján Valuška

III. cena

Gazeta Czestochowska 1976

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb8 Dd3 Sc5 Je4 Pa4 b3 c6 d4 e6 g2 h5 (11 kameňov), čierny Kd5 Pf5 h6 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 282 vyhrávajú: Dominik Béreš zo Starého Tekova, Jozef Burda z Dlhého nad Cirochou a Darina Mervová z Košíc.

Riešenie problému č. 285 (Jarolín): Zdanlivé hry: 1...b4, Vd1, Jd5~ 2.Jf8, Df5, Jf4 mat, zvodnosť 1.Da2? hrozí 2.D:d5 mat, 1...b4, Vd1 2.Ve7, Jf4 mat, 1...Dd6!, riešenie 1.Dc5 hrozí 2.D:d5 mat, 1...b4, Vd1, Jd5~ 2.Dd6, Jf8, Ve7 mat. Pekná zámena hier typu Z–(233)–35 v pomerne známej schéme.

K norme medzinárodného majstra v kompozičnom šachu má z československých skladateľov najbližšie Ján Valuška zo Zvolena (nar. dňa 21. 9. 1947), ktorý v doterajších Albumoch FIDE získal už 20,5 bodu. Očakávali sme, že normu 25 bodov splní už vo zväzku 1974–1976, žiaľ, pre nie práve veľkú priazeň rozhodcov (Larsen – Goldschmeding – Salazar), ale azda aj trocha menšiu aktivitu v tomto období musel sa uspokojiť len s dvoma bodmi za dve dvojťažky. Jednu z nich uvádzame dnes: okrem riešenia obsahuje zdanlivé hry po 1...K:c6, K:e6 a zvodnosť 1.Dg3?.


Vzad <<  >> Vpred