Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 12. 1980)


Problém č. 287

Valerij Rezinkin

2. pochvalná zmienka

Lotyšský turnaj 1975

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka4 Dh6 Je3 Jg7 (4 kamene), čierny Ke5 Pc6 g4 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 280 a 281 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišských Vlachov, Samuel Brnák z Bátoviec, Dezider Hami z Košíc, Ján Konôpka zo Zvolena a Magda Vičeková z Turian.

Riešenie problému č. 284 (Loustau): 1.Se7 šach 1...Ve:e7 2.Df5+ Vf7 (Ke8) 3.Dc8 mat, 1...Vb:e7 2.Dc8+ Ve8(Kf7) 3.Df5 mat. Ťažko pochopiť, čo viedlo rozhodcov Albumu FIDE k zaradeniu tejto trojťažky.

Medzi rozhodcami (Kofman, Rehm, Knöppel) nebol tentoraz ani jeden zástupca, resp. prívrženec českej školy úlohovej. Odrazilo sa to, prirodzene, na sortimente vybraných trojťažiek, ale možno aj na nesprávnom výbere skladieb s modelovými matmi. Nejde ani tak o ich krásu alebo absolútnu hodnotu, ako o okolnosť, či nemajú predchodcu. Zbierka trojťažiek zosnulého Ilju Mikana je v tomto smere neneharditeľná a aj v budúcnosti si ťažko predstaviť objektívne rozhodovanie bez jej využitia. Odrazila by jej "nápor" jediná "česká" miniatúrka od menej známeho sovietskeho autora, Valerija Rezinkina, ktorú uvedení rozhodcovia vybrali?


Vzad <<  >> Vpred