Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 10. 1980)


Problém č. 282

Juraj Brabec

I. cena

SÚV ČSZTV C 31. 7. 1976

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb7 De1 Vh5 Sa6 Sg1 Jd7 Jh3 Pe2 f4 g3 (10), č. Ke4 Dh8 Sa2 Sf8 Jf1 Jh2 Pc4 d4 d5 f6 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 279 (Mlynka): 1. zvodnosť 1.Sb4? hrozí 2.Vd6 mat, 1...Jc4 (priame krytie) 2.b:c4 mat, 1...Vc5! (zaclonenie k matovému poľu), 2. zvodnosť 1.Vf6? hrozí 2.Sc6 mat, 1...Vc5 (krytie) 2.Vd6 mat, 1...Je6! (zaclonenie), riešenie 1.Vhb4 hrozí 2.Jef4 mat, 1...Je6 (krytie) 2.Sc6 mat, 1...Jc4 (zaclonenie) 2.b:c4 mat. Daná schéma Dombrovskisovej témy je známa (Čepižnyj), nové je však spojenie so zámenou obranných motívov.

Už 18 bodov v doterajších Albumoch FIDE dosiahol bratislavský chemik, majster športu v kompozičnom šachu a predseda Sekcie kompozičného šachu SÚV ČSZTV, Juraj Brabec (nar. 26. mája 1938 v Trenčíne). Jednu z jeho troch dvojťažiek v poslednom albume sme už uverejnili (pod č. 164), dnes prinášame druhú, ktorou sa na stránky reprezentačnej publikácie kompozičného šachu dostala slovenská škola – Mlynkova téma. Riešitelia by v nej mali objaviť dokonalé predvedenie zámeny obranných motívov v štyroch variantoch (zvodnosť 1.Da1?).


Vzad <<  >> Vpred