Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 7. 10. 1980)


Problém č. 279

Karol Mlynka

I. cena

Memoriál J. Hronca C 27. 12. 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg8 Vb6 Vh4 Se8 Sf8 Je2 Jg6 Pb3 f3 g7 (10), č. Kd5 Db2 Va5 Vd1 Je3 Jg5 Pa6 c2 c3 f5 g2 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 271 a 272 vyhrávajú: Miroslav Havran z Přerova, Anton Kniebügl z Bratislavy, Miroslav Rybár zo Žiliny a študent Milan Svrček z Vrútok.

Riešenie problému č. 276 (Mlynka): 1. zvodnosť 1.Kc5? hrozí 2.Sb5 mat, 1...b:c6, b6+ 2.D:c6, a:b6 mat, 1...b:a6!, 2. zvodnosť 1.Kc4? hrozí 2.Jc5 mat, 1...b6, b5+ 2.a:b6, a:b6 e.p. mat, 1...b:a6!, riešenie 1.Dg6 hrozí 2.De4 mat, 1...b:c6+ b5 2.D:c6, a:b6 mat. Pomerne jednoduché, ale napriek tomu zaujímavé spojenie trojfázovej zámeny obranných motívov s témou Pickaninny (4 ťahy jedného čierneho pešiaka).

Karol Mlynka je zo slovenských šachových skladateľov najvýraznejším novátorom, najmä vo dvojťažke (Mlynkova téma z roku 1967), ale aj v iných druhoch problémov. V súčasnosti sa často venuje spájaniu rozličných moderných tém medzi sebou alebo so staršími témami. Jeho najnovším úspechom v tomto smere je I. cena z nedávno rozhodnutého memoriálu Jaroslava Hronca, ktorá obsahuje zvodnosti 1.Sb4? a 1.Vf6? a s nimi spojenú tému hrozbových paradoxov. Ktorí z riešiteľov zistia, čo je v tejto dvojťažke navyše?


Vzad <<  >> Vpred