Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 9. 1980)


Problém č. 276

Karol Mlynka

Sächsische Zeitung C 31. 5. 1977

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd5 Df6 Va6 Sf1 Sf8 Jb3 Pa2 a5 c6 (9), č. Ka4 Pa3 b7 c7 e5 g5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 268 a 269 vyhrávajú: Anton Bidleň z Humenného, Karel Henc z Brna a Anastázia Rocková z Turian.

Riešenie problému č. 273 (Križovenský): Zvodnosť 1.V:e2? tempo 1...Kc2, Sc3~, Jd2~ 2.Db1, D:d2, Jf2 mat, vyvrátenie 1...Je4!, riešenie 1.Vc8 tempo 1...Kc2, Sc3~, Jd2~ 2.D:d2, Jf2, Db1 mat a navyše 1...Ke4 2.D:e2 mat. Cyklická zámena matov, čiže Lačného téma je už značne vyčerpaná, ale každého mladého autora treba za takýto výkon pochváliť.

Cyklické efekty v dvojťahovej tvorbe sú stále atraktívne, či už ide o zámeny hier, alebo iné námety. Zakladateľ slovenskej školy, Karol Mlynka zo Zlatých Moraviec objavil "cykliku" v obranných motívoch, napísal o nej prvú monografiu (Metodické listy č. 3) a popri svojej veľkej všestrannosti ju ustavične rozvíja. Dnes uverejňujeme jeho posledný úspech v tejto oblasti – zvláštne uznanie v súťaži časopisu NDR. Pri riešení treba si všimnúť zvodnosti 1.Kc5? a 1.Kc4?


Vzad <<  >> Vpred