Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 8. 1980)


Problém č. 273

Marián Križovenský

1. pochvalná zmienka

ÚV ČSZTV C 9.5.1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka2 De1 Ve8 Jb6 Jh3 Sf4 Pb3 (7), č. Kd3 Sc3 Jd2 Pb4 d4 e2 f5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 266 vyhrávajú: Anton Bidleň z Humenného, Ladislav Matoňák z Popradu a Andrej Radič z Levoče.

Riešenie problému č. 270 (Kiss): Zvodnosť 1.Kg5? hrozí 2.D:f5 mat, 1...Sd5 (zaclonenie k matovej sieti), Jf6 (zaclonenie) k matujúcemu ťahu), V:g3 (šach), Je3 (priame krytie) 2.D:d5, J:f6, J:g3, V:e3 mat, vyvrátenie 1...Vf2!, riešenie 1.Dd7 hrozí 2.Dd3 mat a rovnaké varianty s cyklicky zamenenými obrannými motívmi (Mlynkova téma).

V posledných rokoch sa kompozičný šach intenzívne rozvíja vo Východoslovenskom kraji. Už okolo 40 nových skladateľov začínalo v rubrike Východoslovenských novín, mnohí ďalší v Nedeľnej Pravde. Na pokročilých autorov je zameraná rubrika v okresných Podtatranských novinách. Jedným z veľmi talentovaných a agilných šachových skladateľov kraja je Marián Križovenský z Vranova nad Topľou, t. č. vysokoškolák v Prešove. Jeho najnovším úspechom je vyznamenanie v turnaji ÚV ČSZTV 1979 za peknú realizáciu Lačného témy: treba porovnať riešenie so zvodnosťou 1.V:e2?


Vzad <<  >> Vpred