Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12. 8. 1980)


Problém č. 272

Vladimír Pachman

I. cena

De Waarheid 1964

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka8 Dc3 Sf3 Jh3 (4 kamene), čierny Kg3 Pg6 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Uveďte v ňom prvý ťah, hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti hrozbe až do matov. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 265 vyhrávajú: Ivan Provazník z Hodonína, Vincent Tinák z Nových Zámkov a Milan Vojtek zo Zvolena.

Riešenie problému č. 269 (Dehler): Zdanlivá hra 1...Ka1 2.Jc1 a2 3.Jb3 mat, riešenie 1.Jb4+ Ka1 2.Kc1 e2 3.Jc2 mat. Mimoriadne ekonomická konštrukcia so zámenou hry je ospravedlnením šachujúceho úvodníka.

Medzinárodný veľmajster Vladimír Pachman ako najvýznamnejší súčasný predstaviteľ tzv. českej školy úlohovej obľubuje predovšetkým zložité kombinačné celky, či už strategického, či logického rázu (prirodzene, zakončené modelovými matmi). K miniatúrkám sa teda dostal zriedka, čo platí predovšetkým pre trojťažky. Ale aj v tomto "populárnom" žánri dosiahol vynikajúce výsledky. Výborným príkladom je dnešný problém, zaujímavý aj tým, že okrem štyroch modelových matov obsahuje ešte tzv. nečisté echo.


Vzad <<  >> Vpred