Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 1. 7. 1962)


Úloha č. 13

Jaroslav Beck

Československý šach 1927

Mat 3. ťahom (4–5)Kontrolná notácia: b. Kg4, Vf5, Se6, Sd8 (4), č. Ka6, Jb5, Jb7, Pa7, b4 (5).


Riešenie problému č. 11. 1.Jc6-e5.

Riešenie problému č. 8. 1.Db7-a6.


Stav riešiteľskej súťaže po štvrtom kole a po niektorých opravách

Michal Mihalisko, Nižné Čabiny, Jar. Kukal, Kežmarok, J. Gmitter, Bardejov, Ben. Baťalík, Prakovce, J. Kapišinský, Prešov po 11 bodov. F. Vyzisk, Sp. Nová Ves, Ivan Garaj, Bratislava po 9 bodov. A. Heinrich st., Jasov, J. Gaján, Sp. Podhradie, P. Leško, Košice, K. Abosi, Košice, F. Vollay, Prešov po 8 bodov. M. Vallo, Košice, L. Kordiš, Prakovce po 7 bodov. I. Dzuriš, Giraltovce, G. Koščák, Košice po 6 bodov. M. Škovran, Snina, J. Heinrich, Košice, L. Lešňanský, Prešov po 4 body. O. Badzik, Lučivná, A. Rácz, Moldava, P. Doktor, Praha, A. Kalita, Humenné po 2 body.


Odkazy redakcie

I. Dzuriš, Giraltovce: Skúste vašu úlohu zlepšiť postavením čierneho pešca na a4, čím by sa riešenie predĺžilo o jeden ťah, ale 1. a 2. ťah bieleho boli by jednoznačné. Teraz biely môže robiť prvé tri ťahy na rôzny spôsob.

B. Baťalík, Prakovce: Vo vašej úlohe je príliš samozrejmý úvodník a sú aj prebytočné kamene.

J. Kapišinský, Prešov: Prvá úloha je nekorektná. Ide aj 1.Vf1:f5+ D:f5 2.Dg1-g3+ 3. ťahom mat. Druhá úloha má príliš samozrejmý úvodník, k tomu ešte spojený s braním čierneho kameňa. Pokúste sa to zlepšiť.

Viacerým: Úloha č. 12 nemá vedľajšia riešenia 1.Vc3:c6+? lebo 1...Vb6:c6+!.


Vzad <<  >> Vpred