Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 7. 1962)


Úloha č. 15

Ivan Dzuriš, Giraltovce

Originál pre VN

Mat 22. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kc4, Pb6, c5, c7, e5, f6, g3, h2 (8), č. Kb7, Pa4, c6, e6, f7, g4, g6, h7 (8).

Nemajte strach z veľkého počtu ťahov. Úloha je založená na rovnakom princípe ako všetky viacťahové úlohy.


Riešenie problému č. 13: 1.Vf5-f6 hr. 2.Se6-f5 a ďalším ťahom mat strelcom bude na c8 alebo na d3., 1...Jb7:d8 2.Se6-c8++ Ka6-a5 3.Vf6-a6 mat, 1...Jb5-c7 2.Se6-c4++ Ka6-a5 3.Vf6-a6 mat, Ostatné varianty sú úplne zrozumiteľné.


Stav riešiteľskej súťaže po 1. kole

Ivan Dzuriš, Giraltovce, Michal Mihalisko, Nižné Čabiny, Alexander Heinrich st., Jasov, Jaroslav Kukal, Kežmarok, Pavol Doktor, Praha, Ivan Gmitter, Bardejov, Jozef Gaján, Sp. Podhradie, Benjamín Baťalík, Prakovce, Karol Abosi, Košice, Ľudovít Kordisch, Košice, Ferdinand Vollay, Prešov, Ivan Garaj, Bratislava a Ľudovít Lešňanský, Prešov všetci po 3 body.


Odkaz redakcie

Jozef Gaján: Vaša dvojťažka je neriešiteľná, lebo na 2.Sa3:b2 nasleduje Kc3-b4 a nie je mat.


Vzad <<  >> Vpred