Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 2. 9. 1962)


Úloha č. 17

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (11–5)Kontrolná notácia: b. Kf2, Da8, Vd6, Vg1, Sh5, Ja1, Pb6, c4, e3, f4, f5 (11), č. Ke4, Jd4, Pb7, c5, f3 (5).


Riešenie problému č. 15: 1.Kc4-b4 a4-a3 2.Kb4:a3 Kb7-c8 3.Ka3-a4 Kc8-b7 4.Ka4-a5 teraz je čierny nútený k ťahu niektorým pešiakom 4...h7-h6 5.Ka5-a4 Kb7-c8 6.Ka4-b4 Kc8-b7 7.Kb4-a5 biely má vždy 3 ťahy kráľom do trojuholníka, ale čierny má len 2 ťahy kráľom a preto zase musí ťahať pešiakom 7...h6-h5 8., 9., 10. Biely opakuje sériu 3 ťahov ako ťahy 5., 6., 7. až po 19. ťahu bieleho Kb-a5 čierny už nemá žiadny ťah pešiakom a nasleduje 19...Kc8 20.Ka5-a6 Kc8-d7 21.Ka6-b7 Kd7-e8 22.c7-c8D mat. Variant: 5.c7-c8D+ K:c8 6.Ka5-a6 a7 atď. nevedie k cieľu, lebo v 11. ťahu čierny hrá 11...Kb7-b6 12.c6-c7 Kb6-c5 13.c7-c8D+ Kc5-d5 a mat sa vynucuje neskoršie ako v 22. ťahu.


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole

I. Dzuriš, Giraltovce, M. Mihalisko, Niž. Čabiny, J. Kukal, Kežmarok, P. Doktor, Praha, B. Baťalík, Prakovce, K. Abosi, Košice, L. Kordisch, Košice, F. Vollay, Prešov, Ľ. Lešňanský, Prešov po 8 bodov. J. Gmitter, Bardejov 6 bodov. A. Heinrich st., Jasov, J. Gaján, Sp. Podhradie, A. Kalita, Humenné po 5 bodov. G. Koščák, Košice, I. Garaj, Bratislava po 3 body. J. Kapišinsky, Prešov 2 body.


Vzad <<  >> Vpred