Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 9. 1962)


Úloha č. 19

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Kg2, Da6, Sh3, Jb4, Jd2, Pb6, e3, f3, f5 (9), č. Ke5, Vg4, Vg5, Sh7, Jb3, Jg8, Pc7, e6, f6, g3 (10).


Riešenie problému č. 17. 1.Da8-a2 nič nehrozí, ale čierny je v nevýhode ťahu.


Stav riešiteľskej súťaže po 5. kole

I. Dzuriš, Giraltovce, P. Doktor, Praha, B. Baťalík, Prakovce, K. Abosi, Košice, L. Kordisch, Prakovce, F. Vollay, Prešov po 13 bodov. M. Mihalisko, N. Čabiny 11 bodov. L. Lešňanský, Prešov, A. Kalita, Humenné po 10 bodov. J. Gmitter, Bardejov 9 bodov. J. Kukal, Kežmarok, J. Gaján, Sp. Podhradie po 8 bodov. A. Heinrich, Jasov 7 bodov. G. Koščák, Košice, I. Garaj, Bratislava po 3 body. J. Kapišinský, Prešov 2 body.


Odkazy redakcie

J. Gaján, Sp. Podhradie: Vaša úloha č. 1 je nekorektná. Ide 1.Jf6-e4++ Kc3:c2 2.Vf4:c4 mat alebo 2.Dh8-c3 mat, alebo dokonca 1.Vf4:c4 mat. Úloha č. 3 je tiež nekorektná, lebo ide 1.Va4:d4+ Ve3-e4 2.Vb3-h3 mat. Okrem toho ide aj 1.Vb3:e3 atď. V úlohe č. 2 sú zbytočne nehrajúce kamene a úloha je málo obsažná. Pokúste sa uvedené chyby odstrániť.


Vzad <<  >> Vpred