Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 9. 1962)


Úloha č. 18

Alexandr Guľajev

I. cena

Šachmaty v SSSR 1953

Mat 3. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: b. Kc1, Df1, Sb2, Je5, Jf4 (5), č. Ke3, Dg8, Vh4, Jb6, Pc7, e4 (6).


Riešenie problému č. 16: 1.Jb4-d5 hr. 2.Dg3:c3 Ja4:c3 3.Jd5-b6 mat alebo 2...Kc4:d5 3.Je6-c7 mat, 1...Sh6-d2 2.Dg3-e3 Sd2:e3 3.Jd5:e3 mat, 1...Kc4:d5 2.Dg3-f3+ Kd5:e6 (alebo 2...Kd5-c4 3.Df3:e4 mat) 3.Df3-f5 mat. Ostatné varianty sú zrozumiteľné.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

I. Dzuriš, Giraltovce, M. Mihalisko, N. Čabiny, P. Doktor, Praha, B. Baťalík, Prakovce, K. Abosi, Košice, L. Kordisch, Prakovce, F. Vollay, Prešov po 11 bodov. J. Gmitter, Bardejov 9 bodov. J. Kukal, Kežmarok, J. Gaján, Sp. Podhradie, L. Lešňanský, Prešov, A. Kalita, Humenné po 8 bodov. A. Heinrich st., Jasov 5 bodov. G. Koščák, Košice, I. Garaj, Bratislava po 3 body. J. Kapišinský, Prešov 2 body.


Vzad <<  >> Vpred