Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 8. 1962)


Úloha č. 16

Dr. Emil Palkoska, Praha

I. cena

Práca č. 398, 22.9.1951

Mat 3. ťahom (5–12)Kontrolná notácia: b. Ka5, Dg3, Sc2, Jb4, Je6 (5), č. Kc4, Df1, Sh1, Sh6, Ja4, Jg6, Pc3, d6, e7, f2, g2, h5 (12).


Riešenie problému č. 14. 1.Dh3-f3 hr. 2.Df3-e4 mat a na každú obranu čierneho je nasledujúcim ťahom mat.


Stav riešiteľskej súťaže po II. kole

I. Dzuriš, Giraltovce, M. Mihalisko, Niž. Čabiny, A. Heinrich st., Jasov, J. Kukal, Kežmarok, P. Doktor, Praha, J. Gaján, Sp. Podhradie, B. Baťalík, Prakovce, K. Abosi, Košice, Ľ. Kordisch, Košice, Ľ. Lešňanský, Prešov po 5 bodov. J. Gmitter, Bardejov, F. Vollay, Prešov, I. Garaj, Bratislava po 3 body. A. Kalita, Humenné 2 body.


Vzad <<  >> Vpred