Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 7. 1962)


Úloha č. 14

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (7–6)Kontrolná notácia: b. Ke3, Dh3, Vd6, Jd2, Pc5, g4, h2 (7), č. Ke5, Vf6, Jb6, Pe7, g7, h4 (6).


Riešenie problému č. 12. 1.b2-b4. Nič nehrozí, ale čierny je v nevýhode a na každý jeho ťah nasleduje mat.


Stav riešiteľskej súťaže po poslednom kole

Michal Mihalisko, Nižné Čabiny, Jar. Kukal, Kežmarok, J. Gmitter, Bardejov, B. Baťalík, Prakovce, Ivan Garaj, Bratislava, Jozef Kapišinský, Prešov po 13 bodov. A. Heinrich st., Jasov, Jozef Gaján, Sp. Podhradie, Pavol Leško, Košice, Karol Abosi, Košice po 10 bodov. F. Vyzisk, Sp. Nová Ves, Milan Vallo, Košice, Ľudovít Kordisch, Prakovce po 9 bodov. I. Dzuriš, Giraltovce, F. Vollay, Prešov po 8 bodov. G. Koščák, Košice, Ľ. Lešňanský, Prešov po 6 bodov. Pavol Doktor, Praha, M. Škovran, Snina, Ján Heinrich, Košice po 4 body. O. Badzik, Lučivná, A. Rácz, Moldava, A. Kalita, Humenné po 2 body.

Keďže 6 riešiteľov dosiahlo maximálny počet bodov, rozhodla sa redakcia odmeniť všetkých knižnými cenami.

Súťaž vyhodnotil a šachové okienko vedie Inž. M. Piasecký. Technickú časť má na starosti Vojtech Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred