Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 6. 1962)


Úloha č. 12

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: b. Kc1, Vc3, Ve7, Sg2, Ja5, Jh6, Pb2, f6 (8), č. Kd6, Vb6, Sg6, Pc6, d5 (5).


Riešenie problému č. 10: 1.c2-c4 hr. 2.Vb1:d1+ Ke1:d1 3.De4-b1 mat., 1...De8-a4 2.De4-f3 Je3:f3+ (hr. 3.Df3-f2 mat) 3.e2:f3 mat – (ak by biely hral 1.c2-c3, tak 2...Je5-d3 – na 1...De8-e4., 3.e2:d3 mat – 2.De4-f3 Da4:f4 a mat nie je možný., 1...De8-g6 2.De4-d3 Dg6:d3 3.e2:d3 mat – (nejde 2.De4-f3 Dg6:b1 a mat nie je možný). Ostatné varianty sú jasné a samozrejmé. Na tejto úlohe stroskotalo veľa riešiteľov. Tým, ktorí neuviedli všetky varianty, priznávame po 1 bode. Tým, ktorí uviedli chybné varianty, nepriznávame body. Tri body priznávame len za kompletné riešenie.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

M. Mihalisko, Niž. Čabiny, J. Gmitter, Bardejov, B. Baťalík, Prakovce, I. Garaj, Bratislava po 9 bodov. J. Kukal, Kežmarok, F. Vyzisk, Sp. Nová Ves, M. Vallo, Košice, Jozef Kapišinský, Prešov po 7 bodov. A. Heinrich st., Jasov, G. Koščák, Košice, J. Gaján, Sp. Podhradie, P. Leško, Košice, K. A. Bosý, Košice, F. Vollay, Prešov po 6 bodov. L. Kordisch, Prakovce 5 bodov. I. Dzuriš, Giraltovce, M. Škovrán, Snina, J. Heinrich, Košice po 4 body. O. Badzik, Lučivná, A. Rácz, Moldava, P. Doktor, Praha, L. Lešňanský, Prešov po 2 body.


Odkaz redakcie

J. Kapišinský, Prešov: Vašu trojťažku musíte úplne prepracovať, lebo má tieto závady: 1. na 1.Sc5:d4+ alebo 1.c3:d4+ sú 2 riešenia dvojťahového matu. 2. Konfigurácia bielych pešiakov a počet čiernych kameňov tvoria teoreticky nemožnú pozíciu. 3. Pozícia obsahuje prebytočné kamene.


Vzad <<  >> Vpred