Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 3. 6. 1962)


Úloha č. 11

Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (10–9)Kontrolná notácia: b. Ka3, Dc3, Vd8, Ve4, Sc8, Sd6, Jc6, Jd1, Pb4, f5 (10), č. Kd5, Dg7, Vh4, Sd4, Sg8, Je8, Pa4, b6, b7 (9).


Riešenie problému č. 9. 1.Ja6-b4 hr. 2.Jb4:c6 mat, 1...d5-d4 alebo Jc2-d4 2.e3:f4 mat, 1...Vd7-c7 alebo Vd7-d6 2.Sf8-d6 mat, 1...Vd7-g7+ 2.Sf8:g7 mat, 1...Jc2:b4 2.d2-d4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole

M. Mihalisko, Niž. Čabiny, A. Heinrich st., Jasov, G. Koščák, Košice, Jar. Kukal, Kežmarok, F. Vyzisk, Sp. Nová Ves, J. Gmitter, Bardejov, J. Gaján, Sp. Podhradie, M. Vallo, Košice, P. Leško, Košice, B. Baťalík, Prakovce, K. Abosi, Košice, Ferd. Vollay, Prešov, I. Garaj, Bratislava po 6 bodov. I. Dzuriš, Giraltovce, M. Škovran, Snina, J. Heinrich, Košice, Ľ. Kordisch, Prakovce, J. Kašprišín, Prešov po 4 body. O. Badzik, Lučivná, A. Rácz, Moldava, P. Doktor, Praha, Ľ. Lešňanský, Prešov po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred