Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 6. 5. 1962)


Úloha č. 9

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia: b. Kg5, Vh6, Sf8, Ja6, Pd2, e3, f3 (7), č. Ke5, Vd7, Sc1, Sf1, Jc2, Pb5, c6, d5, f4 (9).


Riešenie problému č. 7. 1.Jf4-g6 a čierny je v nevýhode ťahu.


Stav riešiteľskej súťaže po 1. kole

O. Badzik, Lučivná, M. Mihalisko, Niž. Čabiny, A. Heinrich st., Jasov, G. Koščák, Košice, Jar. Kukal, Kežmarok, F. Vyzisk, Sp. Nová Ves, M. Škovran, Snina, J. Gmitter, Bardejov, J. Gaján, Sp. Podhradie, M. Vallo, Košice, P. Leško, Košice, B. Baťalík, Prakovce, K. Abosi, Košice, Ferd. Vollay, Prešov všetci majú po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred