Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 8. 4. 1962)


Úloha č. 7

Gerhard Latzel

Nederland-Deutschland 1954

1. miesto, Die Schwalbe, 1954

Mat 2. ťahom (9–2)Kontrolná notácia: b. Ke8, Db1, Vd3, Ve2, Sd1, Sf8, Jf4, Jg8, Pg7 (9), č. Kg5, Ph6 (2).


Riešenie problému č. 5: 1.De1-e8 hr. 2.Sd7-b5 hr. 3.De8-c6 mat, 1...Kd5:c4 2.De8-e4+ Kc4:b3 3.De4:a4 mat, 1...Ja4-b6 2.Jc4:b6+ Kd5-d6 3.De8-b8 mat, 1...Sc1-f4 (hr. 2.Sf4-d6+) 2.De8-e4+ Kd5:e4 3.Sd7-c6 mat


Stav riešiteľskej súťaže po V. kole

O. Badzik, Lučivná 12 bodov. F. Vyzisk, Sp. Nová Ves 10 bodov. A. Heinrich st., Jasov 9 bodov. J. Pirchala, Kežmarok, J. Kukal, Kežmarok, P. Doktor, Praha, J. Gmiter, Bardejov, B. Baťalík, Prakovce, A. Rácz, Moldava po 8 bodov. P. Vallo, Košice, P. Leško, Košice po 7 bodov. M. Škovran, Snina, L. Tomek, Šaca, J. Gaján, Sp. Podhradie, L. Zvada, Biele Vody po 5 bodov. I. Dzuriš, Giraltovce, F. Talpaš ml., Košice, M. Belohradský, Turňa, E. Novák, Jasov po 4 body. N. Štítnická, Revúca, J. Heinrich, Košice, J. Vaško, Krompachy po 3 body. J. Záborský, Košice, J. Hriňo, Kopčany, M. Bachurská, Kladno, A. Barczi, Košice, G. Koščák, Košice, J. Petrík, Trebišov, F. Vollay, Prešov po 2 body. Súdruhovi Vallovi doporučujeme prečítať podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené vo Východoslovenských novinách 30. decembra 1961.


Vzad <<  >> Vpred