Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 3. 1962)


Úloha č. 6

Pavol Doktor, Praha

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kc3, Vf1, Vf3, Se6 (4), č. Ke2, Jc2, Pd3 (3).


Riešenie problému č. 4. 1.Sf6-g5 a čierny je v nevýhode ťahu. Na 1.Va3:c3?, ako udalo veľa riešiteľov, hrá čierny 1...Ve2-g2! a mat nie je možný. Upozorňujeme našich riešiteľov, že u troj- a viacťažky treba udať všetky možné varianty, ináč riešenie nie je úplné a riešiteľovi sa priznáva len bod.


Stav riešiteľskej súťaže po IV. kole

O. Badzik, Lučivná, A. Heinrich st., Jasov po 9 bodov. J. Pirchala, Kežmarok, A. Racz, Moldava, P. Vyzisk, Sp. Nová Ves, J. Gmitter, Bardejov, M. Vallo, Košice, P. Leško, Košice po 7 bodov. M. Mihalisko, N. Čabiny, J. Kukal, Kežmarok, P. Doktor, Praha, L. Tomek, Šaca, J. Gaján, Sp. Podhradie, L. Zvada, Biele Vody, B. Baťalík, Prakovce po 5 bodov. I. Dzuriš, Giraltovce, F. Talpaš ml., Košice, M. Belohradský, Turňa, E. Novák, Jasov po 4 body. N. Štítnická, Revúca, J. Heinrich, Košice po 3 body. J. Záborský, Košice, J. Hriňo, Kopčany, M. Bachurská, Kladno, A. Barczi, Košice, G. Koščák, Košice, J. Petrík, Trebišov, M. Škovran, Snina, F. Vollay, Prešov po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred