Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 2. 1962)


Úloha č. 4

Isaak Birbrager

I. cena

Šachmaty v SSSR 1952

Mat 2. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kg6, Dd1, Va3, Vd6, Sf6, Sg4, Jd5, Pe3, f4 (9), č. Ke4, Vb2, Ve2, Sa1, Jc3, Jd2, Pa2, c4, c5 (9).


Riešenie problému č. 3: 1.Kc4-d5 t., 1...f4-f3 2.Se1-g3 hr. 3.Db8-b1 mat, 2...f3-f2 3.Sg3-h2 mat, 1...Kg1-h2 2.Db8:f4+ Kh2-h3 3.Df4-g3 mat, 2...Kh2-g1 3.Se1-f2 mat, 1...Jg5~ 2.Jd2-f3+ Kg1-f1 3.Db8-b5 mat


Stav riešiteľskej súťaže po III. kole

A. Racz, Moldava, A. Heinrich st., Jasov po 7 bodov. J. Pirchala, Kežmarok, J. Kukal, Kežmarok, F. Vyzisk, Sp. Nová Ves, J. Gaján, Sp. Podhradie a M. Vallo, Košice po 5 bodov. I. Dzuriš, Giraltovce, O. Badzik, Lučivná, M. Belohradský, Turňa po 4 body. N. Štítnická, Revúca, B. Baťalík, Prakovce po 3 body. J. Záborský, Košice, M. Bachurská, Kladno, M. Mihalisko, N. Čabiny, A. Barczi, Košice, G. Koščák, Košice, P. Doktor, Praha, I. Petrík, Trebišov, M. Škovran, Snina, L. Tomek, Šaca, L. Zvada, Biele Vody, E. Novák, Jasov, P. Leško, Košice po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred