Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 3. 1962)


Úloha č. 5

Ondrej Badzik, Lučivná

Mat 3. ťahom (7–13)Kontrolná notácia: b. Kf8, De1, Sd7, Jb3, Jc4, Pa5, g4 (7), č. Kd5, Vb1, Sc1, Sg8, Ja4, Pb2, c3, c5, d3, f6, f7, g3, g5 (13).

Vzhľadom na okolnosť, že šachové okienko musí byť z technických príčin spracované do stredy, t. j. do termínu odoslania vyriešených úloh (2 týždne po ich uverejnení) a že z tohto dôvodu vznikajú zbytočné reklamácie niektorých riešiteľov, budeme uverejňovať riešenie každej úlohy a stav súťaže vždy v druhom šachovom okienku po uverejnení úlohy.


Správny stav riešiteľskej súťaže po III. kole

O. Badzik, Lučivná, A. Racz, Moldava, A. Heinrich st., Jasov všetci po 7 bodov. J. Pirchala, Kežmarok, M. Mihalisko, N. Čabiny, J. Kukal, Kežmarok, P. Doktor, Praha, F. Vyzisk, Sp. Nová Ves, L. Tomek, Šaca, J. Gmitter, Bardejov, J. Gaján, Sp. Podhradie, L. Zvada, B. Vody, M. Vallo, Košice, P. Leško, Košice po 5 bodov. I. Dzuriš, Giraltovce, M. Belohradský, Turňa po 4 body. N. Štítnická, Revúca, B. Baťalík, Prakovce, J. Heinrich, Košice po 3 body. J. Záborský, Košice, J. Hriňo, Kopčany, F. Talpaš ml., Košice, M. Bachurská, Kladno, A. Barczi, Košice, G. Koščák, Košice, J. Petrík, Trebišov, M. Škovran, Snina, E. Novák, Jasov po 2 bodoch.


Vzad <<  >> Vpred