Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 2. 1962)


Úloha č. 3

Vojtěch Košek

I. cena

Československý šach 1927

Mat 3. ťahom (4–5)Kontrolná notácia: b. Kc4, Db8, Se1, Jd2 (4), č. Kg1, Sh1, Jg5, Pf4, g2 (5).


Riešenie problému č. 2. 1.Vf1-f5


Stav riešiteľskej súťaže po II. kole

I. Dzuriš, Giraltovce, O. Badzik, Lučivná, M. Belohradský, Turňa, A. Heinrich st., Jasov všetci po 4 body. J. Záborský, Košice, J. Hriňo, Kopčany, F. Talpaš ml., Košice, M. Bachurská, Kladno, M. Mihalisko, N. Čabiny, A. Rácz, Moldava, A. Barczi, Košice, G. Koščák, Košice, J. Kikal, Kežmarok, P. Doktor, Praha, J. Petrík, Trebišov, F. Vyzisk, Sp. Nová Ves, M. Škovran, Snina, L. Tomek, Šaca, M. Vallo, Košice, J. Gmiter, Bardejov, J. Gaján, Sp. Podhradie, J. Pirchala, Kežmarok, L. Zvada, Mlynky, E. Novák, Jasov všetci po 2 body.


Odkaz redakcie

O. Badzikovi: zaslanú úlohu treba prepracovať, lebo pozícia nie je možná. Ako sa dostal čierny strelec na pole h8?

Prvých troch súťažiacich, ktorí boli vyhodnotení ako najlepší za IV. štvrťrok 1961: A. Heinrich z Jasova, F. Talpaš z Košíc, J. Pirchala z Kežmarku, odmeníme knihami.


Vzad <<  >> Vpred