Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 1. 1962)


Úloha č. 2

Ivan Dzuriš, Giraltovce

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: b. Ke2, Vf1, Sh3, Jd3, Pc4 (5), č. Ke4, Ve8, Sh6, Jh4, Pd4, e3 (6).


Riešenie problému č. 1. 1.Vb2-b4 a čierny je v nevýhode ťahu. Na 1.Sb7-c8? Jc3:e4! a mat 2. ťahom nie je možný. Na 1.Vc7:c5? Sd7-c6(e8) a mat 2. ťahom nie je možný.


Stav riešiteľskej súťaže po 1. kole

F. Talpaš ml., Košice, Jozef Hriňo, Kopčany, J. Záborský, Košice a Ivan Dzuriš, Giraltovce po 2 body.


Konečná tabuľka riešiteľskej šachovej súťaže Východoslovenských novín za IV. štvrťrok 1961


Meno účastníka / Body za úlohy č.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Celkom   Poradie 
Alexander Heinrich, Jasov  2   2   2   2   -   2   3   2   2 
1
18
1.
František Talpaš, Košice  2   2   2   2   -   2   3   2   2 
-
17
2.-3.
Ján Pirchala, Kežmarok  2   -   -   2   3   2   3   2   2 
1
17
2.-3.
Ivan Dzuriš, Giraltovce  -   -   -   2   -   2   3   2   2 
-
11
4.
Milan Belohradský, Turňa  -   -   -   -   -   2   3   2   2 
-
9
5.
Jozef Hriňo, Kopčany  -   -   -   -   -   2   -   2   2 
-
6
6.-7.
Attila Barczi, Košice  -   -   -   -   -   2   -   2   2 
-
6
6.-7.
Gustáv Koščák, Košice  -   -   -   -   -   -   -   2   - 
-
2
8.-10.
Arpád Rácz, Moldava  -   -   -   -   -   -   -   -   2 
-
2
8.-10.
Juraj Lipták, Moldava  -   -   -   -   -   -   -   -   2 
-
2
8.-10.

Vyhodnotil a šachovú rubriku vedie: Inž. M. Piasecký. Technickú časť má na starosti Vojtech Džurbala.

Poznámka: Alexandrovi Heinrichovi a J. Pirchalovi sa priznáva za čiastočné vyriešenie úlohy č. 10 po 1 bode. Upozorňujeme súťažiacich, že odteraz budeme uverejňovať naše šachové okienko každý druhý týždeň vždy v nedeľnom čísle.


Vzad <<  >> Vpred