Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 1. 1962)


Úloha č. 1

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Kf1, Dg7, Vb2, Vc7, Sb7, Jf3, Pe4, g4, g6 (9), č. Ke6, Sd7, Sh4, Jc3, Jh6, Pb5, c5, d6, e7, g5 (10).


Riešenie problému č. 10: 1.Kf5-e5 b3-b2 2.Sa4-d1+ Kf3-e3 3.Vh2-h3 mat, 1...c3-c2 2.Sa4-e8 hr. 3.Se8-h5+ Kf3-e3 4.Vh2-h3 mat, 2...Kf3-g4 3.Se8-h5+ Kg4-g5 4.Se1-d2 mat, 2...Kf3-e3 3.Se1-d2+ Ke3-f3 4.Se8-h5+ Kf3-g3 5.Sd2-f4 mat, 3...Ke3-d3 4.Se8-b5 mat, 1...Kf3-g4 2.Sa4-e8 Kg4-g5 3.Se1-g3 Kg5-g4 4.Sg3-f4 5.Se8-h5 mat, 2...c3-c2 3.Se8-h5+ Kg4-g5 4.Se1-d2 mat, 2...b3-b2 3.Se1-f2 4.Se8-h5+ 5.Sf2-e3 mat, 1...Kf3-e3 2.Vh2-g2 Ke3-f3 3.Sa4-c6+ Kf3-e3 4.Se6-b5 5.Vg2-g3 mat, 2...c3-c2 3.Se1-d2+ K~ 4.Se8-c6 (b5) mat, 2...b3-b2 3.Sa4-b5 hr. 4.Vg2-g3 mat. Táto úloha nebola vo všetkých variantoch správne vyriešená ani jedným účastníkom súťaže. Len J. Pirchala a A. Heinrich uviedli aspoň niekoľko správnych variantov.

Konečný stav súťaže za IV. štvrťrok uverejníme aj s menami výhercov v najbližšom šachovom okienku.


Vzad <<  >> Vpred