Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 12. 1961)


Úloha č. 10

Bohumil Štípa

Šach (414) 1940

Mat 5. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kf5, Vh2, Sa4, Se1 (4), č. Kf3, Pb3, c3 (3).


Riešenie problému č. 8. 1.Dc1-e3.

Riešenie problému č. 9. 1.Jf3-d4. V tejto úlohe bol nedopatrením vynechaný čierny pešec na poli b7, čo malo za následok vedľajšie riešenie 1.Sc7-b6. Za toto vedľajšie riešenie sa priznáva po dvoch bodoch.


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

F. Talpaš ml., Košice, A. Heinrich st., Jasov po 17 b., J. Pirchala, Kežmarok 16 b., I. Dzuriš, Giraltovce 11 b., M. Belohradský, Turňa n. B. 7 b., J. Hriňo, Kopčany, A. Barczi, Košice po 6 b., G. Koščák, Košice, A. Rácz, Moldava n. B., J. Lipták, Moldava n. B. po 2 b. Na žiadosť niektorých lúštiteľov zaradili sme do dnešnej rubriky päťťažku ako poslednú úlohu tohto kvartálu. Dvojťažku, zaslanú súdruhom Dzurišom uverejníme a žiadame všetkých lúštiteľov o ich príspevky, z ktorých vhodné budeme postupne uverejňovať. Aby autor nebol poškodený pri vyhodnotení súťaže, prizná sa mu rovnaký počet bodov, ako za správne riešenie.


Vzad <<  >> Vpred