Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 2. 12. 1961)


Úloha č. 8

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: b. Kc7, Dc1, Va4, Jc3, Jh5, Pf2, f5, g4 (8), č. Ke5, Vf3, Sd4, Je4, Pc5 (5).


Riešenie problému č. 6. 1.Da2-a5


Stav riešiteľskej súťaže po 7. kole

Alexander Heinrich st. a František Talpaš ml. po 10 bodov. Ján Pirchala 9 bodov. Ivan Dzuriš 4 body. Jozef Hriňa 2 body.


Vzad <<  >> Vpred