Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 12. 1961)


Úloha č. 9

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Kc1, Va5, Vg4, Sc7, Jc3, Jf3, Pa2, d2 (8), č. Kb4, Vc4, Se6, Sg3, Pa3, a6, d5 (7).


Riešenie problému č. 7: 1.Dh4-h7 d4-d3 ... A 2.Jd1-b2 hr. 3.Vb6-d6 mat, A 1...Sb1:e4 ... B 2.Dh7-d7+ Kd5-c4 3.Dd7-b5 mat, B 1...Kd5-c4 ... C 2.Jd1-b2+ Kc4-d5 3.Dh7-b7 mat, C 1...e3-e2, alebo Sh2 ľub. 2.Dh7-b7+ Kd5-c4 3.Jd1-b2 mat. Nejde 1.Jd1-b2? Sh2-f4! a mat 3. ťahom nie je možný.


Odkaz redakcie

V úlohe č. 5 nejde: 1.Sh4-e1? Kg4:f4 2.Dh7-d5 g5-g4! a mat nie je možný.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

F. Talpaš ml., Košice 15 b., A. Heinrich st., Jasov 15 b., J. Pirchala, Kežmarok 14 b., I. Dzuriš, Giraltovce 9 b., M. Belohradský, Turňa 5 b., J. Hriňo, Kopčany, A. Barczi, Košice po 4 b., G. Koščák, Košice 2 b.


Vzad <<  >> Vpred