Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 4. 11. 1961)


Úloha č. 6

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (11–8)Kontrolná notácia: b. Kd1, Da2, Ve6, Vf3, Sa8, Pb3, b4, c2, d2, e4, g3 (11), č. Kd4, Sg6, Jc6, Pc4, c7, d6, e5, f4 (8).


Riešenie problému č. 3. 1.Sb1-a2, nič nehrozí, ale čierny je v nevýhode ťahu a na každý svoj ťah dostane nasledujúcim ťahom mat.

Riešenie problému č. 4. 1.Sd2-e3, aj v tejto úlohe je čierny v nevýhode ťahu.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

Alexander Heinrich st. a František Talpaš ml. po 8 bodov. Ján Pirchala 4 body. Ivan Dzuriš 2 body.


Vzad <<  >> Vpred