Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 9. 1961)


Úloha č. 3

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (9–5)Kontrolná notácia: b. Kc1, Dh5, Vc8, Vg4, Sb1, Se3, Jb7, Pd6, e2 (9), č. Kc3, Sc6, Jb6, Jc4, Pd7 (5).


Riešenie problému č. 1. 1.Dc8-e6. Nič nehrozí, ale čierny je v nevýhode ťahu, nech ťahá hociktorým kameňom, dostane nasledujúcim ťahom mat. Uvádzame všetky možnosti: 1...Vf6:e6, Dg7:g3, Dg7:h8, Sa4:b3, d3-d2, Jf3~, f5-f4 2.Jg3:f5 mat, De6:b6 mat, Vh7-d7 mat, Ja7:b5 mat, Jg3-e2 mat, De6-e5 mat, De6-e4 mat. Ani jeden z riešiteľov neuviedol všetky tieto možnosti a vlastnú ideu úlohy. Na ťah 1.Ve3:d3? Kd4-e5! a mat ďalším ťahom nie je možný.


Stav súťaže

J. Pirchala, A. Heinrich a F. Talpaš majú po 2 body. Dopisy treba adresovať do redakcie Východoslovenských novín, rubrika telovýchovy a športu, Košice, Štúrova 10.


Vzad <<  >> Vpred