Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 7. 10. 1961)


Úloha č. 4

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (7–8)Kontrolná notácia: b. Kf4, Df7, Va7, Sa8, Sd2, Pa4, d4 (7), č. Kd6, Sc7, Jh7, Pa5, c6, d5, d7, e6 (8).


Riešenie problému č. 2. 1.Jc4-e5.


Stav riešiteľskej súťaže

A. Heinrich st. 4 body. F. Talpaš ml. 4 body. J. Pirchala 2 body.


Vzad <<  >> Vpred