Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 4. 1962)


Úloha č. 8

Jozef Kováčik, Kovarce

Práca č. 609, 28.11.1954

Mat 2. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kf3, Db7, Vd4, Sf4, Pe4 (5), č. Kc5, Vb3, Pc2, c3, e5 (5).


Riešenie problému č. 6. 1.Se6-b3 a čierny je v nevýhode ťahu.


Konečná tabuľka riešiteľskej šachovej súťaže Východoslovenských novín za I. štvrťrok 1962

1. Ondrej Badzik, Lučivná 14 bodov. 2. František Vyzisk, Sp. Nová Ves 12 b. 3. A. Heinrich st., Jasov 11 b. 4.-8. A. Racz, Jasov, P. Doktor, Praha, J. Gmitter, Bardejov, B. Baťalík, Prakovce, J. Pirchala, Kežmarok všetci po 10 bodov. 9.-10. M. Vallo, Košice, P. Leško, Košice obaja po 9 bodov. 11. J. Kukal, Kežmarok 8 bodov. 12.-14. M. Mihalisko, Niž. Čabiny, M. Škovran, Snina, F. Vollay, Prešov všetci po 7 bodov. 15. I. Dzuriš, Giraltovce 6 b. 16.-18. L. Tomek, Šaca, J. Gaján, Sp. Podhradie, L. Zvada, Biele Vody všetci po 5 bodov. 19.-22. F. Talpaš ml., Košice, M. Belohradský, Turňa nad Bodvou, G. Koščák, Košice, E. Novák, Jasov všetci po 4 body. 23.-25. N. Štítnická, Revúca, J. Heinrich, Košice, J. Vaško, Krompachy všetci po 3 body. 29.-32. J. Záborský, Košice, J. Hriňa, Kopčany, M. Bachurská, Kladno, A. Barczi, Košice, I. Petrík, Trebišov, K. Abosi, Košice, L. Kordisch, Košice všetci po 2 body. Ostatní účastníci súťaže nezískali ani bod. Prvých troch v súťaži odmeníme knihami.

Súťaž vyhodnotil a šachové okienko vedie Inž. M. Piasecký. Technickú časť má na starosti Vojtech Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred