Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 5. 1962)


Úloha č. 10

Bedrich Formánek *)

Mat 3. ťahom (10–10)Kontrolná notácia: b. Kg1, De4, Vb1, Ve3, Jf1, Pc2, e2, f4, g2, g3 (10), č. Ke1, De8, Va8, Sa3, Jd1, Je5, Pb2, c5, d6, g4 (10).


Riešenie problému č. 9. 1.Ja6-b4 hr. 2.Jb4:c6 mat, 1...d5-d4 alebo Jc2-d4 2.e3:f4 mat, 1...Vd7-c7 alebo Vd7-d6 2.Sf8-d6 mat, 1...Vd7-g7+ 2.Sf8:g7 mat, 1...Jc2:b4 2.d2-d4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

M. Mihalisko, Niž. Čabiny, A. Heinrich st., Jasov, G. Koščák, Košice, Jar. Kukal, Kežmarok, F. Vyzisk, Sp. Nová Ves, M. Škovran, Snina, J. Gmitter, Bardejov, J. Gaján, Sp. Podhradie, M. Vallo, Košice, P. Leško, Košice, B. Baťalík, Prakovce, K. Abosi, Košice, Ferd. Vollay, Prešov, I. Garaj, Bratislava všetci po 4 body. I. Dzuriš, Giraltovce, O. Badzik, Lučivná, A. Rácz, Moldava, P. Doktor, Praha, J. Heinrich, Košice, Ľ. Kordisch, Prakovce, J. Kašprišínsky, Prešov, Ľ. Lešňanský, Prešov všetci po 2 body.


Odkazy redakcie

V záujme propagácie problémového šachu môže každý účastník súťaže uverejniť aj svoje vlastné úlohy, pokiaľ budú vhodné na uverejnenie. V takomto prípade sa mu prizná rovnaký počet bodov, ako za správne riešenie.

Súdruh Dzuriš, Giraltovce: Vaše riešenie úlohy č. 7, ako to reklamujete, do redakcie nedošlo.
*) Správny text mal byť:


Vladimír Pachman

I. cena

Práca – 1. polrok 1948


Nesprávne meno autora si vedúci rubriky z nepochopiteľných dôvodov vymyslel.


Vzad <<  >> Vpred