Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 10. 1962)


Úloha č. 20

Inž. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (13–9)Kontrolná notácia: b. Kb1, Dd1, Vb5, Vd6, Sg6, Ja3, Jc7, Pb2, c2, c5, d2, e3, g4 (13), č. Ke5, Dh8, Vc3, Vf6, Ja2, Je7, Pa6, e4, h4 (9).


Riešenie problému č. 18: 1.Sb2-c3 (hrozí 2.Je5-c6 atď.) Dg8-a2 2.Je5-c4+ Da2:c4 3.Jf4-g2 mat alebo 2...Jb6:c4 3.Jf4-d5 mat, 1...Vh4-h2 2.Jf4-d5+ Dg8:d5 3.Je5-g4 mat alebo 2...Jb6:d5 3.Je5-c4 mat, 1...c7-c5 2.Sc3-d2+ Ke3-d4 3.Je5-c6 mat. Ostatné varianty sú zrozumiteľné.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

I. Dzuriš, Giraltovce, P. Doktor, Praha, B. Baťalík, Prakovce, K. Abosi, Košice, F. Vollay, Prešov po 16 bodov. M. Mihalisko, N. Čabiny 14 bodov. L. Kordisch, Košice, L. Lešňanský, Prešov, A. Kalita, Humenné po 13 bodov. J. Gmitter, Bardejov po 12 bodov. J. Gaján, Sp. Podhradie 10 bodov. J. Kukal, Kežmarok 8 bodov. A. Heinrich st., Jasov 7 bodov. G. Koščák, Košice, I. Garaj, Bratislava po 3 body. J. Kapišinský, Prešov 2 body.


Odkaz redakcie

Úloha č. 19 je poslednou úlohou III. kvartálu 1962. Počnúc úlohou č. 20 začína sa nová kvartálna súťaž.


Vzad <<  >> Vpred