Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 11. 1962)


Úloha č. 22

Vojko Bartolović a Sveto Štambuk

I. cena

Problem (Zagreb) 1953

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kg8, Df7, Vb4, Sa3, Ja7, Jf3, Pd2, e2, g3, g7 (10), č. Ke4, Sc4, Pc7, d5, d7, g5, h7 (7).


Riešenie problému č. 20. 1.Dd1-f3 hrozí 2.Df3:e4 mat a na každý obranný ťah čierneho nasleduje druhým ťahom mat buď dámou, vežou, alebo jazdcom.


Stav riešiteľskej súťaže po prvom kole

F. Vollay, Prešov, M. Mihalisko, Niž. Čabiny, M. Murajda, Drienov, J. Kapišinsky, Prešov, J. Gaján, Sp. Podhradie, B. Baťalík, Prakovce, I. Dzuriš, Prešov, Ľ. Kordisch, Prakovce, Ľ. Lešňanský, Prešov všetci po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred