Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 9. 12. 1962)


Úloha č. 24

Alexander Pituk

IV. cena

Népszava 1941

Mat 2. ťahom (11–13)Kontrolná notácia: b. Kb7, Df7, Va5, Vc3, Sb8, Sd1, Jb5, Je3, Pe5, f2, g3 (11), č. Ke4, Ve7, Vf1, Sa2, Sf6, Jg8, Pc4, d2, d6, d7, e6, g5, h7 (13).


Riešenie problému č. 22: 1.Ja7-c6 (hrozí 2.Jf3:g5 mat) h7-h6 2.Df7-g6 mat, 1...d7:c6 2.Df7-e6 mat. Na 1.g3-g4? ide d5-d4! a nie je možné 2.Df7-f5 mat pre väzbu. Strelec na poli a3 vôbec nehrá a je asi na šachovnici kvôli zdanlivým hrám. Čierny má vo všetkých prípadoch jediný a vždy rovnaký obranný ťah 1...d5-d4 a snáď preto úloha bola odmenená prvou cenou v časopise Problem roku 1953. Toto vyhodnotenie sa zdá neúmerne vysoké.


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole

F. Vollay (Prešov), I. Dzuriš (Prešov), L. Kordiš (Prakovce), K. Abosi (Košice) po 7 bodov. M. Murajda (Drienov), B. Baťalík (Prakovce), T. Horváth (Valaliky), Ľ. Lešňanský (Prešov) po 5 bodov. M. Mihalisko (N. Čabiny), J. Kapišinský (Prešov), J. Gaján (Sp. Podhradie), M. Holodňák (Prešov), A. Heinrich st. (Jasov), M. Ujlaky (Košice) po 2 body.


Odkaz redakcie

Jeden z riešiteľov zaslal na uverejnenie dvojťažku, ale dopis nepodpísal a neudal ani adresu. Nech nám to oznámi, lebo úloha bude uverejnená.


Vzad <<  >> Vpred