Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 12. 1962)


Úloha č. 25

Ivan Dzuriš, Prešov

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (8–9)Kontrolná notácia: b. Kf5, De2, Sd7, Jc6, Je5, Pb4, c2, c5 (8), č. Kd5, Vc3, Sd4, Sf3, Jf4, Jg6, Pb7, g4, h4 (9).


Riešenie problému č. 23: 1.Dh5-d1 hrozba 2.Dd1-d5 mat, 1...Jg6-c7 2.Dd1:a4 mat, 1...Jg6-f4 2.Dd1-d4 mat. Ostatné varianty sú zrozumiteľné.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

F. Vollay (Prešov), I. Dzuriš (Prešov), Ľ. Kordisch (Prakovce), K. Abosi (Košice) po 9 bodov. M. Murajda (Drienov), B. Baťalík (Prakovce), T. Horváth (Valaliky), L. Lešňanský (Prešov) po 7 bodov. J. Gaján (Sp. Podhradie) 6 bodov. M. Mihalisko (N. Čabiny), A. Heinrich st. (Jasov), J. Gmitter (Bardejov) po 4 body. J. Kapišinský (Prešov), M. Holodňák (Prešov), M. Ujlaky (Košice), J. Niemec (Humenné) po 2 body.

Všetkým riešiteľom a prispievateľom prajeme veľa šťastia v Novom roku.


Vzad <<  >> Vpred