Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(25. 11. 1962)


Úloha č. 23

Nils G. G. van Dijk

III. cena

Práca 1958

Mat 2. ťahom (7–10)Kontrolná notácia: b. Ka2, Dh5, Vd8, Sg1, Sc6, Jb5, Pc3 (7), č. Kc4, Vh4, Sf1, Sf8, Jg6, Jh8, Pa4, c7, g2, g5 (10).


Riešenie problému č. 21: 1.Jg2-h4 (hrozba 2.Dd3-f5+ Vg5:f5 3.Jh4-g6 mat), 1...Sf3-g4 2.Dd3-e4+ Ve1:e4 3.Jf2-d3 mat, 1...Ve1-e4 2.Dd3-b5+ a6 alebo c6:b5 3.Jf2-d3 mat, 1...Jc2-e3 2.Dd3:d4+ Ke5:d4 3.Jh4:f3 mat. Ostatné ťahy neprichádzajú v úvahu.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

F. Vollay, Prešov, M. Murajda, Drienov, B. Baťalík, Prakovce, I. Dzuriš, Prešov, Ľ. Kordisch, Prakovce, Ľ. Lešňanský, Prešov po 5 bodov. T. Horváth, Valaliky, K. Abosi, Košice po 3 body. M. Mihalisko, N. Čabiny, J. Kapišinský, Prešov, J. Gaján, Sp. Podhradie po 2 body.


Odkaz redakcie

S. Ivan Dzuriš, Prešov. V dvojťažke, ktorú ste nám poslali na uverejnenie, je možné 1.Jc6-e7 mat a okrem toho tento jazdec matuje čierneho kráľa aj druhým ťahom na niektoré obrany. Úlohu musíte prepracovať.


Vzad <<  >> Vpred