Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 10. 1962)


Úloha č. 21

Vladimir Bron

I.-II. cena

Šachmaty v SSSR 1952

Mat 3. ťahom (6–12)Kontrolná notácia: b. Ka7, Dd3, Se7, Sg8, Jf2, Jg2 (6), č. Ke5, Ve1, Vg5, Sf3, Sh2, Jc2, Pa6, c3, c6, d4, g7, h5 (12).


Riešenie problému č. 19. 1.Da6-c4 hrozba 2.Dc4:e6 mat sa nedá nijako pokryť. Na každý obranný ťah čierneho nasleduje nasledujúcim ťahom bieleho mat.


Konečný stav riešiteľskej súťaže za III. kvartál

I. Dzuriš, Prešov, P. Doktor, Praha, B. Baťalík, Prakovce, K. Abosi, Košice, F. Vollay, Prešov po 18 bodov. M. Mihalisko, N. Čabiny 16 bodov. L. Lešňanský, Prešov, A. Kalita, Humenné po 15 bodov. J. Gmitter, Bardejov 14 bodov. J. Gaján, Sp. Podhradie, L. Kordisch, Košice po 13 bodov. A. Heinrich st., Jasov 9 bodov. J. Kukal, Kežmarok 8 bodov. I. Garaj, Bratislava 5 bodov. G. Koščák, Košice 3 body. J. Kapišinský, Prešov, Ľ. Friedrich, Prešov, E. Karatníková, Drienov, F. Friedrich, Drienov, T. Horváth, Valaliky po 2 body.


Odkaz redakcie

s. J. Gaján, Sp. Podhradie: Vami zaslaná 4-ťažka sa dá riešiť aj na 3 ťahy: 1.Jc6-e5+ Kg4-f4 2.Je5-g6+ Kf4-g4 3.Sb7-f3 mat. Okrem toho úloha obsahuje veľa nepotrebných kameňov a preto sa musí úplne prepracovať. Radíme Vám, aby ste začali s komponovaním dvojťažiek a len neskoršie sa zaoberali aj troj- a viacťažkami.

Keďže 5 riešiteľov dosiahlo maximálny možný počet bodov, rozhodla sa redakcia odmeniť všetkých knižnými cenami. Súťaž vyhodnotil, šachovú rubriku vedie Inž. M. Piasecký. Technickú časť má na starosti Vojtech Džurbala.

Knihy posielame: 1. Ivan Dzuriš, Študentský domov PI, Gottwaldova ul. č. 1406 Prešov, 2. Pavol Doktor, Praha 7, Nám. V. Kopeckého 10, 3. Benjamín Baťalík, Prakovce č. 18, 4. Karol Abosi, Košice, Dúhová č. 13, 5. Ferdinand Vollay, Prešov, Marxova č. 13.


Vzad <<  >> Vpred