Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.1.1969)


Problém č. 264 – originál

Anton Brídzik, Veľké Revištia

Mat 2. ťahom


Problém č. 265 – originál

Josef Šutara, Braňany

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 264 biely Kh7 Vf7 Sb4 Sd5 Jb6 Jh6 Pe3 g4 (8 kameňov), čierny Ke5 Sg5 Jf4 Jg3 Pe4 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 265 b. Kd8 Dc8 Sa1 Sg8 Je7 (5), č. Kd6 Va5 Sf3 Ja6 Ja8 Pb6 b7 d7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Predposledná dvojica problémov do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Autorom prvej dvojťažky je poslucháč Lekárskej fakulty v Košiciach, ktorého prvotina bola uverejnená vo Východoslovenských novinách 25. októbra 1968. Mladý český autor sa vo svojom č. 265 pokúsil zlepšiť dvojťažku známeho nemeckého skladateľa, H. Ahuesa – nesmiete prehliadnuť zdanlivé hry a dve zvodnosti dámou s rozličnými matmi po ťahoch čiernych figúr na c5. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.


Nová skladateľská súťaž

Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku prvej cyklickej zámeny matov vypisuje redakcia denníka Pravda anonymnú medzinárodnú súťaž v skladaní dvojťažiek na túto tému v troch, prípadne viacerých variantoch. Prípustné sú aj akékoľvek vedľajšie varianty alebo ďalšie fázy. Tému možno spracovať vo forme zdanlivých alebo zvodnostných hier, dvojníkového problému, dvoch riešení atď.

Súťaž sa uskutoční vo dvoch oddeleniach:

a) Ortodoxné dvojťažky. Rozhodcom je Juraj Brabec, ceny 800, 600, 400 a 200 Kčs, prípadne ďalšie vyznamenania.

b) Exodvojtažky (s použitím exokameňov alebo na exošachovnici a pod.). Rozhodcom je Bedrich Formánek, ceny 400, 300, 200 a 100 Kčs, prípadne ďalšie vyznamenania.

Príspevky v ľubovoľnom počte do oboch oddelení treba poslať do 1. novembra 1969 na adresu Ivan Tatranský, Bratislava, Planétova 14. Výsledok bude uverejnený v marci 1970 a dostanú ho všetci zúčastnení autori.

Ide o reprezentačnú súťaž na oslavu svetového prínosu slovenských skladateľov (najmä Ľ. Lačného) pre danú tému. Dúfame, že ohlas u našich autorov bude tomu zodpovedať! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred