Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.1.1969)


 

Problém č. 266 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 267 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 266 biely Kf1 Db3 Vd7 Ve8 Sc2 Sg1 Jc3 Je6 Ph2 h3 (10 kameňov), čierny Kf3 Dc7 Vd3 Vd8 Sa4 Pf5 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 267 b. Kg7 Dh5 Va5 Sa3 Sa4 Jb4 Pg3 (7), č. Kf5 Jb1 Jg5 Pe3 e5 e7 f3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obidve záverečné úlohy našej dlhodobej riešiteľskej súťaže obsahujú zdanlivé hry: prvá 1...Vd1+, V:c3 2.S:d1, Dd5 mat, druhá 1...Ke6, Ke4 2.Dg6, Dg4 mat. Akým spôsobom sa tieto varianty zamenia po úvodníku? Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 257 (Valuška) z 13. decembra 1968 sme uviedli pri jeho uverejnení, nekorektnosti sa nenašli.

Riešenie problému č. 258 (Kočík) z 22. decembra 1968: 1.Dc3 tempo 1...Jc5~, J:e6, Je2~, J:c3+, Sf8, S:f4, a4, b4 2.Db3, Se4, Dd4, J:c3, J:c7, D:c5, Jb4, Dc4. Mnoho variantov, ale bez hlbšieho strategického obsahu.


Slovenská okružná súťaž 1969

Redakcie troch slovenských krajských denníkov (Hlas ľudu, Smer a Východoslovenské noviny) vypísali medzinárodnú skladateľskú súťaž vo dvoch tematických oddeleniach: a) Dvojťažky na tému "biely na ťahu" (t. j. na každý ťah čierneho zo základného postavenia nasleduje bezprostredne mat) a b) trojťažky a mnohoťažky na indickú alebo Herlinovu tému (indická téma: biela figúra vykoná ťah cez tzv. kritické pole, aby sa prerušením jej pôsobnosti na tomto poli zabránilo patu – pointa Herlinovej témy je rovnaká, manéver sa však vykonáva obídením kritického poľa). Rozhodcom v oddelení a) je C. Mansfield (Anglicko) a v b) W. Speckmann (NSR) – v obidvoch oddeleniach budú udelené 3 ceny (200, 100 a 50 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Úlohy treba posielať na adresu: Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31. Na súťaži sa zúčastnia všetky originály spĺňajúce predpísané témy a uverejnené v príslušných rubrikách roku 1969. Možno ich posielať počas r. 1969, ale pokiaľ možno nie neskôr ako do 30. septembra. Týmito problémami zakončujeme našu dlhodobú riešiteľskú súťaž. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred