Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 4. 1989)


Problém č. 1304 – originál

Ing. Jozef Bodnár ml., Prešov

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Ke7, Db6, Vf4, Sg6, Jg1, Pb2, f2, h3 (8), č. Ke5, Vh8, Sa8, Jd7, Je8, Pc5, d5, e6, f7, h4 (10), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Ďalším začínajúcim skladateľom v našej rubrike je Ing. Jozef Bodnár z Prešova. Je skúseným praktickým šachistom, hráčom ZPA Prešov. Dnes sa ako skladateľ prezentuje strategickou trojťažkou s netypickým úvodníkom a dobre využitým bielym materiálom. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).

Vyššie uvedený problém je druhým v novej riešiteľskej súťaži. Pre tých, ktorí nezaregistrovali ten minulý, opakujeme jeho notáciu. Problém č. 1303 (K. Mlynka), dvojťažka: b. Kg4, Dh6, Vc6, Sc3, Sf1, Jf2, Jf3, Pb5, d2, e6, f4, g5, g7 (13), č. Kd5, Da2, Ve7, Sd6, Pa4, c2, c5 (7). Riešenia obidvoch problémov (č. 1303 a 1304) možno ešte stále zasielať do 10 dní na adresu redakcie.


Riešenie problému č. 1298 (Ing. M. Šemrinec): Úvodníkom 1.Dc3! stavia biely čierneho do nevýhody ťahu a súčasne vytvára aj nebezpečnú batériu. 1...Kd6 2.Je6+ Ka5 (Kd7) 3.Dc5 (Dc7) mat, 1...K:f6 2.Jc6+ K:f5 3.De5 mat, 1...Kd5 2.f4! Kd6 3.Dc6 mat, 1...Kf4 2.Dc7+ Ke3 3.De5 mat. Mnohoraké maty bieleho v tempovej pozícii. Pričom najcennejší je zrejme variant 1...Kd5 s tempom aj v druhom ťahu bieleho. Vcelku podarená prvotina, ktorej možno vytknúť iba slabšiu protihru čierneho a ekonómiu bielych kameňov. Čo však u začínajúceho skladateľa postupne isto príde. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže za I. Q 1989 (po č. 1298)

Za správne a úplné riešenia problémov č. 1290-1298 mohli riešitelia získať maximálne 34 bodov. S maximálnym bodovým ziskom sú zatiaľ na čele traja riešitelia: L. Kočík (Košice), L. Matoňák (Poprad), Ing. M. Šemrinec (Krompachy). Poradie ďalších riešiteľov vyzerá takto: 32 bodov: J. Majerčák (Kežmarok), 29 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), V. Boldižár (Košice), Ing. J. Holubec (Košice), M. Kašper (Levoča), J. Majerčin (Košice), M. Revay (Spišská Nová Ves), 28 bodov: Ing. J. Bodnár (Prešov), 26 bodov: V. Schlosser (Prešov), 25 bodov: F. Paluška (Michalovce), 24 bodov: P. Durst (Levoča), 23 bodov: V. Bunganič (Humenné), J. Heinrich (Moldava nad Bodvou), M. Vojtko (Nacina Ves), 22 bodov: PhDr. L. Fuchs (Snina), 21 bodov: Ing. J. Hrabčák (Michalovce), J. Nálepovič (Košice), 20 bodov: F. Šimko (Prakovce), 19 bodov: M. Svrček ml. (Martin), 18 bodov: A. Koštek (Levoča), 17 bodov: P. Buzinkai (Sečovce). Vami získané body za jednotlivé problémy: 2-0-2-2-3-2-3-0-3, 16 bodov: A. Hrivňák (Košice), 13 bodov: Š. Burkuš (Košice), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), 12 bodov: S. Hudák (Topoľovka) atď.

Prípadné námietky proti tomuto stavu zasielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred