Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 6. 1. 1963)


Problém č. 11

Lörinc Bata, Maďarsko

Práca 1962

Mat 2. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: bKc2 De7 Jb6 Jc7 Pa3 (5), čKd4 Pa4 c3 c6 (4) – dvojťažka.

Dnešnou tempovkou významného maďarského skladateľa otvárame novú riešiteľskú súťaž o ceny. Do súťaže budú patriť problémy, uverejnené v Ľude až do konca marca. Odmenení budú piati riešitelia s najväčším počtom bodov, z toho prví traja vecnými cenami a ďalší piati vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí dosiahnu aspoň 10 bodov knižnými cenami.

Body možno získať za každý správne rozriešený problém, za udanie vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, duálov tematických variantov a dôkazu nemožnej pozície (ktorá sa nedá odvodiť z partie). Podmienky súťaže boli uverejnené podrobne v šachovom kútiku zo 23. 12. 1962. Poradie riešiteľov bude uverejnené počas súťaže a po jej skončení. Všetkým riešiteľom želáme do novej súťaže veľa úspechov.

Riešenie dnešnej úlohy zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7, do 21. 1. 1963 s poznámkou "Šach".

Riešenie problému č. 6 (Shinkman) zo 25. 11. 1963. Zvodnosť 1.Dc4? viazne na 1...Vh2! preto 1.De2 hr. 2.Va2+, 1...Sd2 2.Dc4! a 3.Va2 mat – názorná logická úloha. Odmenu za správne riešenie dostanú: M. Urbanec, Smrekovica pri Ružomberku a S. Nosáľ, Bratislava, Mudroňova 56.


Vzad <<  >> Vpred