Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(13. 1. 1963)


Problém č. 12

Lev I. Lošinskij, SSSR

I. cena

Memoriál M. Čigorin 1949/50

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: bKh2 De1 Va5 Vg3 Sd5 Sf8 Jg1 Pb3 (8), čKd4 Dh8 Vd8 Vh4 Sg2 Jd1 Jf7 Pc3 Ph3 (9) – dvojťažka.

17. 1. 1963 sa dožíva 50–tich rokov jeden z najlepších svetových skladateľov, sovietsky matematik Lev Iľjič Lošinskij. Svoju skladateľskú činnosť začal už ako 16–ročný a od tohto času sa stal veľkým konkurentom na všetkých medzinárodných turnajoch. V dnešnej jeho úlohe je spracovaná téma Ruchlis.

Riešenie zašlite do 27. 1. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou "Šach". Za správne riešenie započítame do riešiteľskej súťaže dva body.

Riešenie problému č. 7 (Mlynka) z 2. 12. 1962. Pred úvodníkom sú pripravené maty na 1...Je6, Ve6 2.De4 (nie De1), De1 (nie De4) mat. (odväzujú bielu dámu). Po úvodníku 1.Je6 hr. 2.Jc7 mat, idú na tieto obrany čierneho už iné maty, ale s blokovaním poľa e6. 1...J:e6, V:e6 2.Df3 (nie Dd4), Dd4 (nie De1) mat, 1...D:d8 2.Sc6 mat. Úloha obsahuje zámenu matov a obrán (odväzovanie a blokovanie) s priamym antiduálom. Veľmi dobrá a moderná úloha mladého slovenského skladateľa. Zvodnosti 1.Ja4? a 1.Je4? viaznu len na 1...Vb6! Odmenu za správne riešenie dostanú: Ing. J. Karel, Praha 4, Jižní VII, 1604 a S. Zábojník, Bratislava–Lafranconi, Švédske domky V/11.

Odkazy: K. Holý: Biely neurobil prvý ťah. Sú to maty, ktoré nastanú, keby začínal čierny. Predúvodníkové ťahy sú súčasťou každej modernej úlohy, lebo majú vždy spoločné niečo s riešením. Všimnite si riešenie uverejnené v dnešnom šachovom kútiku.


Vzad <<  >> Vpred