Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(17. 2. 1963)


Problém č. 17

Karl Junker, NSR

I. cena

Zürcher Woche 1956

Mat 2. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: bKc7 Da3 Vh4 Se6 Jf7 Jg2 (6), čKd4 Sa1 Sh3 Jg4 Jg8 Pe4 (6) – dvojťažka.

V dnešnej dvojťažke nemeckého skladateľa je spracovaná zámena dvoch matov po zvodnosti. Zámena spočíva vo zvodnosti 1.Jd8? a obranách 1...Sc3 a 1...e3, ktorá viazne len z jediného dôvodu. Po správnom úvodníku prídu na tieto obrany už iné maty, t. j. zamenia sa. Na podobné úlohy bola vypísaná v našom časopise skladateľská súťaž, preto odporúčame úlohu dobre si všimnúť.

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou "Šach" do 4. 3. 1963.

Riešenie problému č. 12 (Lošinskij) z 13. 1. 1963. Pred úvodníkom sú pripravené maty na 1...V:d5, S:d5, De5, Je5 2.Va4, Sc5, D:d1, Je2 mat. Po úvodníku 1.Se4 hr. 2.Vd3 mat, príde 1...De5, Je5, V:e4, S:e4 2.Va4, Sc5, Dd1, Je2. Téma Ruchlis vo veľmi efektnom prevedení.


Vzad <<  >> Vpred