Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(24. 2. 1963)


Problém č. 18

Albert Volkmann

Sachsen (Westfalen 1957/58)

Mat 6. ťahom (5+6=11)Kontrolná notácia: bKa6 Vb3 Jc2 Pa2 b5 (5), čKa4 Vb7 Sf8 Jh7 Pa7 b6 (6) – šesťťažka.

Moderné úlohy, konštruované v logickom duchu, obsahujú obyčajne viacej tematických pokusov, ktoré sa po úvodníku objavia v riešení. Dnešná šesťťažka obsahuje tri tematické pokusy. Úlohy sa nemusíte obávať, stačí zistiť z akého dôvodu viaznu a riešenie je už potom zrejmé.

Riešenie zašlite do 11. 3. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou "Šach".

Riešenie problému č. 13 (Palkoska) z 20. 1. 1963. 1.Vg4 hr. 2.Sd6+ Je4 3.e3 mat (nie je čistý, lebo e4 je kryté vežou a blokované jazdcom), 1...Jg2 2.S:d6+ Jf4 3.Dd3 mat (čistý), 1...Ve8 2.S:d6+ Ve4 3.e3 mat (čistý), 1...Kc5 2.Se3+ Sd4 3.S:d4 mat (čistý), 1...f5 2.Se3+ Ke5 3.Sd4 mat (čistý), 1...Ke4 2.Sd6+ Kf5 3.Vf4 mat (čistý).


Vzad <<  >> Vpred