Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(31. 3. 1963)


Problém č. 23

Samuel Loyd, USA

American Union 1858

Mat 4. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: bKe8 Vg1 Sb3 Sg7 Ja1 Jd3 Pe4 g5 h4 (9), čKa3 Df2 Vh2 Sh1 Pa5 g2 h3 (7) – štvorťažka.

Samuel Loyd patrí k najslávnejším skladateľom 19. storočia. Je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tzv. americkej školy, ktorej hlavnou zásadou bolo, aby úlohy boli čo najoriginálnejšou hádankou. Dnešná štvorťažka patrí do tejto skupiny. Jej téma svojho času vzbudila veľkú pozornosť a bola spracovaná takmer vo všetkých druhoch šachových problémov. V úlohe treba čo najvýhodnejšie zrušiť hroziace patové postavenie čierneho kráľa. Ide o poslednú úlohu do našej štvrťročnej súťaže a za jej správne riešenie započítame štyri body. Zároveň oznamujeme, že v budúcom šachovom kútiku vypíšeme ďalšiu štvrťročnú riešiteľskú súťaž o hodnotné vecné ceny.

Riešenie zašlite do 15. 4. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 18 (Volkmann) z 24. 2. 1963. Zvodnosť 1.Vc3? viazne na 1...Vc7! Zvodnosť 1.Vd3? Sc5? 2.Vc3! viazne na 1...Vd7! Ďalšia zvodnosť 1.Vf3? Sd6? 2.Vd3! Sc5 3.Vc3! ale po 1...Vf7! matu niet. Preto 1.Vh3 hr. 2.Vh4+ 1...Se7 2.Vf3 Sd6 3.Vd3 Sc5 4.Vc3 5.Vc4+ 6.V:b4 mat. Pekná úloha s jemným prvým ťahom. (P. Kráner, Martin). Za správne riešenie bolo možno získať päť bodov.


Vzad <<  >> Vpred