Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 7. 4. 1963)


Problém č. 24

Jan Hartong, Holandsko

I. cena

Šahovski Vjesnik 1949

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: bKh1 Dd7 Va3 Vg2 Sb3 Sh2 Jd1 Pc4 (8), čKf3 Da7 Va4 Va5 Sa6 Sb6 Jg5 Ph5 (8) – dvojťažka.

Začne biely (na diagrame je dolu) a dá mat najneskôr druhým ťahom (po akejkoľvek odpovedi čierneho). Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese a udajte v ňom prvý ťah (úvodník), hrozbu a potom pokračovania bieleho po obranách čierneho proti hrozbe (tzv. varianty).


Vzad <<  >> Vpred