Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(14. 4. 1963)


Problém č. 25

Gustáv Pekár, Tisovec

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (10+12=22)Kontrolná notácia: bKc7 Dg4 Vb4 Vh5 Sb7 Sg3 Ja2 Pb3 c2 f6 (10), čKc5 Va5 Vf4 Sc3 Se2 Ja4 Pa6 b6 d5 d6 e6 f7 (12) – trojťažka, prvý originálny príspevok do našej skladateľskej súťaže logických a strategických trojťažiek.

Upozorňujeme riešiteľov, že šachovým problémom č. 24 (J. Hartong, bKh1 Dd7 Va3 Vg2 Sb3 Sh2 Jd1 Pc4 (8), čKf3 Da7 Va4 Va5 Sa6 Sb6 Jg5 Ph5 (8) – mat 2. ťahom), ktorý bol uverejnený v minulom šachovom kútiku sa začala nová štvrťročná riešiteľská súťaž. Odmenení budú štyria riešitelia s najväčším počtom bodov a štyroch ďalších vyžrebujú spomedzi tých, ktorí dosiahnu aspoň 10 bodov hodnotnými vecnými, pripadne inými cenami. Riešenia oboch problémov zašlite do 29. 4. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 19 (Bartolović) z 3. 3. 1963. 1.Dc6 hr. 2.D:d5 mat, 1...J~, Jc3, Je3, Jf4, Je7, Vd8 2.Vf5, Jd3, Jf3, Vg5, De6, De6 mat. Predĺžené obrany čierneho jazdca s prerušovaním čiernych figúr.

Riešenie problému č. 20 (Prokeš) z 10. 3. 1963. 1.h5 h2 (po 1...g:h5 2.V:h5+ remíza) 2.h:g6 S:g6 (vynútené!) 3.Vg4! h1D 4.Vh4+ D:h4 pat, 3...h1V 4.V:g6 remíza. Vtipná miniatúra.


Vzad <<  >> Vpred